ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PPM V.O.F.
gevestigd en kantoorhoudende te 6225 EJ Maastricht, Ambyerstraat Noord 154;
telefoonnummer 043-3620947, faxnummer 3624529.
Inschrijving bij Handelsregister Kamer van Koophandel Maastricht nummer: 14095823

www.ppmsupplies.nl